Nagroda w rankingu Top 1500 Truck Forum&Awards w 2016 roku.

  • Nagroda w rankingu Top 1500 Truck Forum&Awards w 2016 roku.

    FTSH Mielczarek Andrzej została wyróżniona główną nagrodą w rankingu Top 1500 Truck Forum&Awards.

    Nagrody przyznawane w badaniu Top 1500 są efektem wszechstronnej oceny działalności firm z branży transportowej. Wskazanie liderów i zestawienie wszystkich firm według kolejności przedstawiane jest w oparciu o zestaw kluczowych wskaźników opisujących rentowność, finansowanie, sprawność wykorzystania zasobów i płynność finansową.

    Comments are closed.